თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემიის არქიტექტურის ფაკულტეტის მაგისტრი, დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერიის სივრცითი მოწყობის და ურბანული განვითარების განყოფილების სამშენებლო ნებართვების გაცემასა და ქალაქგეგმარების არქიტექტორის პოზიციაზე სამწლიანი სამუშაო გამოცდილების მქონე არქიტექტორი გთავაზობთ სამშენებლო ნებართვის მისაღებად საჭირო სრულ არქიტექტურულ მომსახურებას:

 
  • არქიტექტურული პროექტის მომზადება; 
  • მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენისათვის (გაპი) საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება;
  • გეოლოგია;
  • კონსტრუქცია.